Bağla

Login və ya Yeni qeydiyyat

Şifrəni unutmusan?


Trkdilli dvlətlər Novruzu necə keirir?

Türkdilli dövlətlər Novruzu necə keçirir?
Hər xalqn özünəməxsus bayram adəti var

Azərbaycan
Azərbaycanda adətə görə Novruz bayramnda göyərdilən səməni yazn gəlməsinin, təbiətin canlanmasnn, əkinçiliyin rəmzidir. Azərbaycan kəndlisi səməni göyərtməklə növbəti təssərrüfat ilinə bərəkət, bolluq arzulam, bayrama dörd həftə qalm, hər çərənbə axam və bayram günü tonqal qalamaqla, mahn qomaqla oda, atəə, günəə olan etiqad və inamn ifadə edib. Bütün bu mərasimlər slamdan çox-çox əvvəl mövcud olmu qədim ərq ənənələrinin davamdr.
Novruz bayram qaba adətən evdə həyətdə abadlq, təmizlik iləri aparlr, aac əkilir və s. Novruz bayramnda iriniyyat növləri (qoal, külçə, fəsəli, paxlava, əkərbura, əkərçörəyi və s.) və plov biirilir. Rəngbərəng yumurta boyanr, məcməyi və sinilərdə xonça bəzənir, am yandrlr, tonqal qalanr, səməni qoyulur, ölənlərin xatirəsi yad edilir, küsülülər barr, qohum-qonular bir-birinə qonaq gedir, pay göndərirlər. Aqlar bahar mədh edir. Olan və qzlar təzə paltar geyib çalb oynayr, yall gedirlər. Cavanlar at çapb, güləir, kütü tuturlar. Novruz bayramnda “haxta”, “bənövə”, “kos-kosa” oynayrlar.Bayramn əsas simvollar isə Bahar qz, Kosa və Keçəldir.
Adətə görə süfrəyə "s" hərfi ilə balayan 7 növ ərzaq qoyulur.

Türkmənistan
Novruz 1922-ci ildə türkmən xalqnn qeyd etdiyi rəsmi bayramlar srasna daxil olmudu. Bu bayram iki gün yəni, martn 21-i və 22-sində keçirilir. Türkmənlər həm də mart ayn Novruz adlandrrlar. Ölkədə onun gəliinə bir il qabaq hazrlarlar. ki gün əvvəlsə ev və həyatyan sahədə dərindən təmizlik iləri aparlr, milli xörəklər biirilir. Türkmənlərə görə süfrə həmin gün dopdolu olmal bu ərəfədə insanlar bir-birinə qonaq getməlidirlər. Deyilənə görə, qonaa nə qədər çox kimi, qoz, konfet, nabat verilərsə, həmin evdə də bir o qədər bolluq olar. Burada bayramn simvolu Novruz baba və gənc Bahargül hesab olunur. Səmənidən hazrlanan xörəklərin bayram süfrəsində yer almasna xüsusi olaraq fikir verilir. Onlar səhərdən a mərmərli Aqabad qarbaqar gəzərək əhər əhli və qonaqlar salamlayrlar. Axama yaxnsa əhər amfiteatr bayramn əsil episentrinə çevrilir. Burada Türkmənistann tannm estrada ulduz və qruplarnn itirak ilə konsert proqram verilir.

Qrzstan
Qrzlar da mart ayn Novruz adlandrrlar. Vaxtilə həmin gün doulan olanlara adətə görə Novruzbəy, qzlar isə Novruz və ya Novruzgül ad verilərdi. Əgər bu gün qar yaardsa yax əlamət hesab olunard. Təsadüfi deyil ki, qrz əfsanələrində qz gözəlliyini Novruzda yaan qarla müqayisə edirlər. Bayramda üzərinə dadl təamlar düzülmü aappaq dəstərxan-süfrə salnr. Süfrədə un qatlm səməni, ya və əkərdən hazrlanan sumelek mütləq olmaldr. nsanlar mənzillərini qaydaya salr, təzə paltarlar geyinir, küsülülər barrlar. Hələ audraspek adl oyundan danmrq. Bu zaman olanlar bir-birini atdan salmaldrlar. Hətta xanmlarn itirak etdiyi idman yarlarn demirik. Olanlar yara dəvət edən qzlar qalib gəldikləri halda onlardan istənilən arzunu yerinə yetirməyi xahi edir, olanlarsa həmin qza elçi düə bilirdilər. ndinin özündə Bibkek əhərinin mərkəzi meydan «Alatao» və digər rayon mərkəzlərində səhnəciklər təkil olunur. Cdr meydanlarnda at yarlar keçirilir. nsanlar ənənəvi ərq xörəyi saylan plova da qonaq olurlar.

Türkiyə
Türklər belə hesab edirlər ki, martn gəlii ilə q qurtarr. Qaziantep və onun ətrafndak ərazilərdə martn 22-si «Novruz sultan» adlandrlr. Diyarbəkirdə insanlar gəzintiyə çxrlar. Evə gələn adamsa müxtəlif növ meyvələrə qonaq edilir. Tuncəlidə kiilər alnlarna qara rəng vuraraq su mənbələrinə doru hərəkət edir, burada onlar rəngi axdr və dua edirlər. Mərkəzi Anadoluda novruz bayram «mart doqquzu» kimi də tannr. Anadoluda keçirilən digər mərasimlərə aaclar mart günəinin üalarndan qorumaq üçün onlara parçalarn (mart lenti) sarnmasn misal çəkə bilərik. Bu xüsusən də Giresun əhəri üçün xarakterikdir. Təkirdada Novruz soyuq günlərin bitməsi və yazn gəlməsi hesab olunur və «Novruz ənliyi» ad altnda qeyd olunur. zmir, Uaq, Sivas və əbinkarahisarda ənənələr eyni olaraq qalr. Mart ay yeni ilin balanc hesab olunduu üçün onun ilk12 gününə görə ilin necə keçəcəyi müəyyənlədirilir. Novruzda S hərfi ilə balayan yeddi təam yemək məsləhət görülür.

Kazaxstan
Kazaklar Novruzu Nauruz adlandrrlar. Bu söz yazn doulmas mənasn verir. Lakin bayramn baqa adlar da var. Məsələn, «Ulus kun (yeni lin birinci günü)», və ya «UlstnUl Kun (xalqn böyük günü)». Novruzun gəlii münasibətilə insanlar təzə paltar geyinir, bir-birlərinə qonaq gedirlər. Mərasimin əsas xörəyi tərkibinə 7 inqredient daxil olan naorz-kojedir. O həyatn 7 elementini simvolizə edir. Bunlara ət, su, duz, ya, un, taxl və süd daxildir. nqredientlərsə öz növbəsində adlq, uur, müdrüklük, salamlq, firavanlq, sürət, artm və ilahi mühafizə anlam dayr. Asaqqaln qarsna nauruz-koje olan 7 piyalə qoyumal, hər kəs 7 evə qonaq getməli və öz evinə 7 nəfəri dəvət etməlidir. Kazaklar bir-birlərini «koktem tud» (yazn doulmas deməkdir) deyərək təbrik edir. Axama yaxnsa aknlarn (aqlarn) dombra alətinin müayiəti ilə deyiməsi-alts balayr. Bu səhərə kimi davam edir. Xeyri daha çox tərif edən qalib gəlir. Kazaxstanda Novruz bayram rəsmi olaraq 2001-ci ildən qeyd olunur.

Özbəkistan
Bu gün bayram menyusuna xüsusi olaraq fikir verilir. Süfrədə mütləq urpa (ət bulyonunda biirilən tərəvəzlər), plov və samsa (göyərtili pirojkilər) olmaldr. Sumalakn adn xüsusi olaraq qeyd etməliyik. Belə ki, biməsi 24 saat çəkən bu xörəyin hazrlanmasnda yalnz qadnlar itirak edir və bu əməlli-bal mərasimdir desək yanlmarq. Belə ki cücərmi buda dənələri iri qazana tökülür və tünd rəng alnana kimi qardrlr. Yaz haqqnda nəmələr oxunur. Qazann dibinə isə da və ya qoz yerlədirilir. Sumalak fincanna da və ya qozun düməsi ilin uurlu olmas deməkdir. Burada Novruzla əlaqədar olaraq buzboi və ya kupkari adl ənənəvi oyunlar da keçirilir. Ata minmi igidlər bir-birinin əlindən yəhərlərindəki qoyun və ya keçini almaa çalrlar. Kupkariyə bayramdan 7-10 gün qabaq hazrlq görülür. Asaqqallar bir yerə toplar, oyunun qaydalarn müzakirə edirlər. At seçəndə xüsusi olaraq diqqətli olmaq tələb olunur. Belə ki onun cəldliyi və alçaqboylu olmas əsas ərtlərdən biri kimi qəbul edilir. Sonra geyim seçilməlidir. Paltarn oyunçularn bir-birinə endirdikləri qamç zərbələrinə davaml olmas mütləqdir. Ona görə də itirakçlar srql pambq xələt və alvar geyinməli olurlar. Qalib gələn əxsə xalça, srql yoran, və ya xələt hədiyyə olunur.Oxşar mövzular:
 • Bu gün Novruz bayramıdır
 • Bu gn Novruz bayramdr
 • Novruzda olar-olmazlar
 • Novruz Bayramna aid Təbriklər
 • Novruz bayramında bir həftə iş olmayacaq


 • Gerİ dön


  14 şərh


  • yaxwi bayramdi men cox sevirem bu bayrami tewekkurler

  • --------------------------------------------
   -------------- ---------------------------------------- $$$$$$
   ___________________________________$$$$$$$$$$
   ___________________________$$$____$$$$
   _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
   _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
   _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
   ________________$$$$__$$$$_________________$$$
   _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
   __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
   _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
   ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
   __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
   __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
   ___$$$$$$$$$$$_____$$$
   ____$$$$$$$$$$$____$$$$
   ____$$$$$__$$$$$___$$$
   ____$$$$$___$$$$$$
   ____$$$$$____$$$
   _____$$$$
   _____$$$$
   _____$$$$
  • Acemi cadi
  • Xəbərlər: 658
  • Şərhlər: 3131
  • İCQ:


  • XEBERE GORE TEWEKKURLER

  • --------------------------------------------

  • ...
  • Xəbərlər: 128
  • Şərhlər: 2812
  • İCQ:


  • HAMİNİZİNDA BAYRAMİNİZ MUBAREK

  • --------------------------------------------


  • _________
  • Xəbərlər: 59
  • Şərhlər: 566
  • İCQ:


  • En cox sevdiyim bayramdi..............._______HAMİNİ TEBRİK EDİREM____________


  • Xəbərlər: 0
  • Şərhlər: 26
  • İCQ:


  • MARAQLI MELUMATDIR TWKULLER

  • --------------------------------------------
   Teyyarede bir azeri, bir rus, bir ermeni olur. Pilot deyir:
   - Yene siz? :) happy
   (●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)
   /?\ ♥/?\
   ♥ I LOVE YOU ♥

  • ILQAR
  • Xəbərlər: 9
  • Şərhlər: 359
  • İCQ:


  • Nezerinize catdirim ki,Insallah sagliq olsun,20 Martda Novruz bayrami erefesinde Xeyriyye konserti elemek isteyirik insallah

  • --------------------------------------------
   055 269 93 14
   Kohne 2009-2010 istifadecilerden varsa yazsin.
   imza: Sadiq
  • Mirsadiq
  • Xəbərlər: 231
  • Şərhlər: 1840
  • İCQ:

  • V.I.P
  • 9 mart 2010 23:40
  •  

  • en yaxshisi budu

   Azərbaycanda adətə g


  • Xəbərlər: 4
  • Şərhlər: 222
  • İCQ:

  • alix
  • 9 mart 2010 22:23
  •  

  • Melumata gore tesekkurler...

  • --------------------------------------------
   Bir tebessum yeter dnyan qəmi, kədəri ilə bir kənara qoyub, xəyallar aləmində xo gəzintilərə xmaa. Gzəl grb, gzəl dnməyə...

  • Alix(ada)
  • Xəbərlər: 3
  • Şərhlər: 936
  • İCQ:


  • maraqlidi

  • --------------------------------------------
   MEN YENE DE SIZLERLEYEM DOSTLAR!!!!!!!!
  • AYDIN KERIMOV
  • Xəbərlər: 5
  • Şərhlər: 725
  • İCQ:


  • en yaxwisi bizdedi

  • --------------------------------------------

  • Xəbərlər: 36
  • Şərhlər: 1589
  • İCQ:


  • maraqlidi sagol


  • vasif
  • Xəbərlər: 8
  • Şərhlər: 995
  • İCQ:


  • Sitat: JoKeY
   Maraqlidi twkler))  • Eli...
  • Xəbərlər: 3
  • Şərhlər: 319
  • İCQ:


  • Melumata gore tesekkur ve ilk olaraq butun istifadecileri qarsidan gelen bayram munasibeti ile tebrik edirem


  • Xəbərlər: 6
  • Şərhlər: 385
  • İCQ: 578012980


  • HAminitebrik edirem ....Gozel bayramdir....

  • --------------------------------------------
   INSANA HEYATDA VERILMISH EN BOYUK PAY VE CEZA SEVGIDIR...!!! priyatno

  • Sebuhi
  • Xəbərlər: 2
  • Şərhlər: 958
  • İCQ: 563638100

  İnformasiya

  Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
  Şərh əlavə etmək üçün sayta daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin.

  ONLİNE

  1. Son şərhlər
  2. Şərhçilər
  Nunu001
         2003
  Şərhləri: 1
   
  attention
         Нет
  Şərhləri: 1
   
  Sanar
         Нет
  Şərhləri: 1
   
  AlbertoKM
         378254161
  Şərhləri: 1
   
  Sarı mələk
         Нет
  Şərhləri: 1
   
  «     Mart 2020    »
  BeÇaÇCaCŞB
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 
  Style I Style II Style III