reklam
Allahin 99 adı və tərcüməsi Allahin 99 adı və tərcüməsi https://take.az/uploads/posts/2021-07/thumbs/1626293220_loading.az_screenshot_20210715-000247_pinterest.jpg
heyatimin menasi

heyatimin menasi İslam Dini 15-07-2021, 08:00

Allahin 99 adı və tərcüməsi

Allahin 99 adı və tərcüməsi
Allaha Verilən 99 Adın,Əlifba Sırası ilə Siyahı :

"Əsmayi-hüsna — [ ərəb. أسماء الله الحسنى‎‎ ] — Allahın Gözəl Adları!"

Oxunuşu Ərəbcə yazılışı Sözün mənası və ya izahı
1.Allah الله İnama görə "Allahın şəxsi adı Allahdır. Digər adların bu adın hərəkətləri, xüsusiyyətləri və təzahürləri olduğu düşünülür."

2.Rahmân الرحمن "Mərhəmət göstərən, mərhəmət göstərən, bəxş edən."

3.Rahîm الرحيم "Mərhəmət və mərhəmət sahibi olan."

4.Adil العدل "Ədalətli, yalnız, həddini aşmamaq, hər şeyi öz yerində etmək"

5.Afüv العفو "Bağışlamaq cəzalandırmağı dayandıran deməkdir"

6.Âhir الآخر "Son, son"

7.Alîm العليم "Çox bilən, sonsuz biliyə sahib olan, bilən, bilik sahibidir."

8.Aliyy العلي "Böyük, böyük, üstün. Əliy, uca, böyük və böyük."

9.Azîm العظيم "Möhtəşəm, hüdudsuz və laqeyd böyüklük, çox əzəmətli."

10.Azîz العزيز "Əziz, ləyaqətli, ləyaqətli." Azze, Azize, Muiz, muazzez kimi sözlər də ərəb dili naxışlarından istifadə edərək Əziz sözündən götürülmüşdür.

11.Bâis الباعث "Ölüləri dirildən."

12.Bâkî الباقي "Əzəli, əbədi, əbədidir. Varlığı əbədidir, müvəqqəti sonu yoxdur."

13.Bâri البارئ "yaradan" deməkdir.

14.Bəsir البصير "Görən hər şeyi mükəmməl görür."

15.Basit الباسط "Təzələyən, bolluq verən, açan və genişləndirən deməkdir."

16.Bâtın الباطن "Varlığı gizlidir, görünməz"

17.Bedî البديع "Eşsiz, təkrarolunmaz bir şey yaradan deməkdir."

18.Berr البَرّ "Yaxşı biri."

19.Câmi الجامع "Bir araya gətirən, toplayan".

20.Cabbâr الجبّار "Çox güc istifadə edən zorla edər."

21.Celîl الجليل "əzəmət və güc sahibi (güc və qəzəb)."

22.Dâr الضار "incidən. Əziyyət çəkən və məyus edən".

23.Hər şeydən əvvəl, "İlk varlıq."

24.Fettâh الفتّاح "Açan, geniş verən, çətinlikdən qurtaran."

25.Gaffar الغفّار "Günahları bağışlayan, çox şey əhatə edən."

26.Bağışlanma الغفور "Bağışlayan, bağışlayan, çox bağışlayan."

27.Ganî الغني — "Zəngin və ya çox zəngin."

28.Habîr الخبير — "Allaha verilən adların əlifba sırası ilə siyahısı.Məlumatlı olan, hər şeyi içəridən, gizli tərəfdən bilən."

29.Hâdî الهادي — "Rəhbərlik, rəhbərlik."

30.Hâfıd الخافض — "viran olan" mənasını verən bir addır. Allahın əmrlərinə itaət etməyən, başqalarını sevməyən, təkəbbür göstərən və haqları və qanunu tanımayan zalımları rüsvay edən. "

31.Hafîz الحفيظ "Qoruyan və qoruyan …"

32.Hakim الحكم "Hakim, hakim."

33.Hakîm الحكيم "Onun işləri müdrik, müdrikdir."

34.Hakk الحقّ "Varlığı realdır."

35.Hâlik الخالق "Yaradan. Hâlik, Tanrının yoxdan yaranan yaradıcılığını göstərən sifət."

36.Halîm الحليم "Yumşaq davrananın, hilmi çoxdur."

37.Həmid الحميد "Tərif, çox təriflənmiş, tərifə layiqdir."

38.Hasîb الحسيب "Hesab vermək deməkdir. Eyni zamanda mühasib və mühasib deməkdir. Allah hasib qədər kifayətdir." (Ahzab33 /, 39). "

39.Hayy الحيّ "Canlı və diri mənasını verən bir sözdür. Həyat sahibi."

40.Kābid القابض "Bu kimin daraldığı, daraldığı, incidəcəyi deməkdir."

41.Mighty القادر "Qüdrətli, gücə sahib, istədiyini edə bilən, qadirdir."

42.Kahhâr القهّار "Kim əziyyət çəkirsə. Kahar, Allahın israfçılığı ilə ən böyük bir dağıdıcı varlıq olduğu anlamına gəlir. Heç kim sonsuz qüdrəti qarşısında gücə və gücə sahib ola bilməz. Ancaq Öz iradəsi ilə Onunla qarşılaşmağa cəsarət edənlər layiq olduqları cəzaları verəcəklər. Allahın laqeyd üstünlüyünə bir məhdudiyyət qoya biləcək bir varlıq yoxdur. İstədiyini edə bilmək üçün hər şey üzərində qazanan və hökmdar deməkdir. "

43.Kaviyy القويّ "Güclü. Kavî güclü, qüdrətli və sınırsız bir gücə sahib deməkdir. Müsəlmanlar inanırlar ki, hər şe Allahın qüdrətinə və gücünə qarşı gücsüz olduğuna, Allaha təslim olmalısan. Çox güclüdür. İslamın inancına görə bədən." və mənəvi cəhətdən güclü olmaq üçün gündə 116 dəfə zikrə davam etmək lazımdır. "

44.Kayyûm القيّوم "Ayaqda duran, yaradıcılığının işini ötürən, hər öhdəliyi bilən, əvvəl olmayan" deməkdir.

45.Kebîr الكبير "Möhtəşəm, ülvi deməkdir və Allahın hökm və qüdrəti ilə kainatı idarə edən olduğunu və böyük olduğunu göstərir."

46.Kerîm الكريم "Səxavətli, bacardığı zaman bağışlayan, səxavət hissi verən, vədini yerinə yetirən. Bu, çox ümid vəd edəni, səmimi olanı ifadə edir."

47.Kuddüs القدّوس "Təmiz. Kuddus, (Həşr surəsi, son ayələr). Yeni Əhdi-Cədidin ərəbcə tərcümələrində də yer alır. Hər səhvdən, laqeydlikdən və köməksizlikdən azad olan mütləq kamilliyin sahibi deməkdir. Ən müqəddəs varlıq olması, sonradan gələn və heç bir təsviri qeydlərə sığmadığı və heç bir çatışmazlıq hesab edilə bilməyəcəyi ən müqəddəs varlıq olması da bu adla izah olunur.

48.Latîf اللطيف "Gözəl, lütfkar. Allahın gözəl adlarından biri (Əsmâu'l Hüsna) incə, incə, xoş, nüfuz edən, şəffaf, gözəl, yumşaq, gizli, dərin, zərif kimi mənaları ifadə edir."

49.Mâcid الماجد "Şânlı. Masid böyük və səxavətli deməkdir, şöhrəti böyükdür. Kadri böyük şan, əzəmət və tolerantlıq deməkdir."

50.Malik-ul Mülk مالك الملك "Əsl əbədi mülk sahibi."

51.Mâni المانع "mane olan. Mani, bəzi şeylərin baş verməsinə icazə verməyən və ya mane olanı nəzərdə tutur."

52.Mecîd المجيد "Möhtərəm. Məcid şərəfinə, əzəmətinə və gücünə görə ucaldılır və yaxşı əməlləri ilə sevilir və təriflənir. Şərəf yalnız öz əmrlərinə və qadağanlarına tabe olmaqla əldə edilə bilər. Onuru şərəfi üstün olanı ifadə edir."

53.Melik الملك "Hökmdar. Malik, mal sahibi, mal sahibi və səltənəti deməkdir. Quranın birinci və sonuncu fəslində (Fatihə və Nas surəsi) Allah Melik olaraq xatırlanır; yəni bir müsəlman üçün hər şeyin sahibi və Bütün varlıqlara əmr etmək, istədikləri kimi xilas etmək, heç bir şərt olmadan sahib olmaq Ona məxsusdur, yaratdığını əmr etmək, qadağan etmək, cəzalandırmaq, istədiyini etmək və istədiyini şərəfləndirmək qüdrəti yalnız Tanrıdır. Mülkiyyətindəki və orada olanların hamısının yeganə hökmdarıdır və sonsuz qüdrəti ilə onları öz hakimiyyəti altında saxlayan tək Tanrıdır.

54.Textîn المتين "Güclü, mərhəmətli, çox güclü, heç bir iş çətin, çox güclü deyil."

55.Mu'ahhir المؤخّر "Geridə qoyan, var olan bütün şeylərdən sonra geriyə qoyan; Ona itaət etməyənləri azdıran və istədiyini geridə qoyan. Sonda yalnız O qalacaq.

56.Mucîb المجيب "İxtira edən. Ona müraciət edənlərin istəklərinə cavab verən, qurbanları bilir (əl-Bəqərə, 2/186). Ona müraciət edənlərin istəklərini verən, duaları qəbul edən və yerinə yetirən."

57.Muğnî المغني "Zənginləşdirən, istədiyi şəxsə sərvət verən, ehtiyaclarını ödəyən, onu çıxılmaz vəziyyətə gətirən deməkdir."

58.Muhsî المحسي "Kim yaxşılıq edərsə, ehsan edər, xeyriyyəçi"

59.Muhyî المحيي "Canlandırmaq, canlandırmaq deməkdir. Muhyî diriltmək, canlandırmaq, həyat vermək, vermək və diriltmək, diriltmək, həyat vermək, sağlamlıq vermək deməkdir."

60.Muîd المعيد "Kim çevrilir. Muid məxluqları məhv etdikdən sonra yenidən yaradandır. O, başqa bir yaradıcı ola bilməz. O, məxluqları məhv etdikdən sonra yenidən yaradan deməkdir."

61.Muiz المعز "Əziz sözündən qaynaqlanan Muiz, şərəf və müqəddəslik vermək deməkdir. (Ətraflı məlumat üçün Əzizə baxın)"

62.Mukaddim المقدّم "Ötürmək. Müqəddim hər şeydən üstün olanı, istədiyini alan, istədiyinə maddi və mənəvi nemət verən və onu irəli aparan mənasını verir. Eyni zamanda" kim verir "deməkdir.

63.Mukît المقيت "Hər canlıya qidalandıran, yaradan, bilən, təyin edən, ruzi verən" deməkdir.

64.Muksit المقسط "Dürüst və ya qənaətcil. Muksit" bütün işlərini tarazlıqda edən "deməkdir. Bu, mühakiməsində və əməllərində ədalətli olanı ifadə edir."

65.Qüdrətli المقتدر "Güclü. Qüdrətli olanı, hər şeyi istədiyi vəziyyətə gətirən deməkdir. Kəhf surəsinin 45-ci ayəsində və Kamer surəsinin 42 və 55-ci ayələrində bəhs edilmişdir."

66.Musavvir المصور "Kim dizayn edir, şekillendirir. Yaratdığı varlıqları şəkilləndirən və vəziyyətlərini xatırlayan o deməkdir."

67.Mübdî 'المبدىء "Varlığı verən. Müddi heç bir şeyin yaradıcısıdır, yaradandır, yaradandır. Allahdan başqa heç bir yaradıcı yoxdur. Yaradanları başlanğıcdan maddə və nümunə olmadan yaradan Allahın adıdır."

68.Muhaymin المهيْمن "Müəyyənedici."

69.İnanan المؤمن "Etibar etmək. Ad Allaha aid edildikdə, mənası dəyişdirilir (adı mef'ul) və etibar edildiyi kimi yozulur."

70.Mümît المميت "Öldürən can alar. Mömin, öldürən, hər canlıya ölüm tətbiq edən və tətbiq edən, məxluqların ölümünü yaradan, öldürən deməkdir."

71.Müntakim المنتقم "Adın antropomorfik mənası" İntiqam alan kimi ifadələrlə məhv edilir. Ancaq intiqam alma, günahkarlara ədaləti ilə layiq olduqları cəzanı verən din alimləri tərəfindən Allaha aid edilə bilməz. "

72.Müteâli المتعالِ "Hər şeydən üstündür. Qüdrətli, uca və uca, bilinənlərin hamısından daha yüksək deməkdir. Ağıllı varlıqlarda mümkün gördüyü hər şeydən böyükdür."

73.Mütekebbir المتكبّر "Bütün cazibələrin sahibi, böyüklər və təkəbbürlülər." Mutafa'il metrdə ərəb kökü K.B.R kökündən götürülmüş bir sözdür. Mütekebbir təkəbbürlü, təkəbbürlü deməkdir. Eyni mənanı daşıyan Müstekbir sözü eyni kökdən yaranan sözlərdən biridir. Eyni kökdən yaranan digər sözlər təkəbbür, kibriyyə, ekber və s. dir. Bu mənalar satiriki ifadə edir və Allahdan başqa varlıqlar üçün keçərlidir. [10] Allah üçün istifadə edildikdə, hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyü göstərən mənalar verilir. Adı həm də antropomorfik mənaları ilə diqqət çəkir. "

74.Müzil المذل "Zillət verən kimdir. Muzil, rüsvay olmağı haqq edənləri, insanları zərərli edən, xor edən və xor edən bir sifət adıdır."

75.Nâfi النافع "Faydalanan. Nəfi yaradan və fayda verən deməkdir."

76.Nûr النور "Kainatı işıqlandıran işıq. İşıq mənəvi işıq deməkdir, aləmlərə işıq verən, istədiyini işıq saçan, işıq olanıdır."

77.Râfi الرافع "Tərifləyən. Rəfi yüksəldən, yüksəldən, dərəcələri yüksəldən və uca olanı nəzərdə tutur. Qəlbləri iman və hikmət işığı ilə işıqlandıran, ali həqiqətlərdən xəbər verən Uca Allahdır. Hər cəhətdən ucalan Odur."

78.Rakib الرقيب "Nəzarət və nəzarət altında olan. Rakib görən və müşahidə edən, görən, bütün varlıqlara nəzarət edən və onların bütün işlərinə nəzarət edəndir. Demək ki, bütün varlıqlar və bütün işlər nəzarət altındadır."

79.Ra'ûf الرؤوف "Mərhəmətli. Rauf çox şəfqət və mərhəmət göstərmək, çox mərhəmətli olmaq və rahatlıq vermək deməkdir. Raufun mənası əvvəlcə Rahimə bənzəyir, lakin Rauf adı Quranda xatırlandığı yerlərdə Rahimdən əvvəl xatırlanır. Bu o deməkdir ki, Rauf rahatlıq verir, məsələn, qocalıq, xəstəlik və zəiflik kimi hallarda bəzi ibadətlərdən azad edilir. "

80.Reşîd الرشيد "Doğru yola aparan. Reshid, düz bir nizam və hikmətlə bütün dünyaları taleyinə aparan deməkdir."

81.Rezzâk الرزّاق "Kim ruzi verirsə."

82.Sabur الصبور "Xəstə üsyançılardan tez intiqam almayan deməkdir."

83.Səməd الصمد "Hər şeyin ona ehtiyacı var və özü də bir şeyə möhtac deyil. Ənənəvi ictimai işlərdə Səməd sözü sözün əsl mənasında tərcümə olunmur və" özünün də bir şeyə ehtiyacı yoxdur, amma hər şeyin ona ehtiyacı var; "Bütün canlıların ehtiyaclarını təmin edir və hər cür istəklər birbaşa ona ünvanlanır" deyilir.

84.Şəhid الشهيد "Şahid hər şeyə şahid olan, hər şeyi düzgün görən, hər şeyi bilən və müalicəsini buna uyğun edən deməkdir. Həmişə və hər yerdə olan və mövcud olan deməkdir."

85.Sekur الشكور "Daha az minnətdar olana belə çox xeyir-dua verən."

86.Selām السلام "Rifahın mənbəyi. Selam İslam sözü ilə eyni semantik kökündən qaynaqlanır. Bu, hər cür fəlakət və aqibətdən əmin olanı ifadə edir. Salam adı ilə Allah hər cür zəmanətin əsl yaradıcısıdır, utanc, qüsur və hər cür çatışmazlıqdan azaddır. "Selam" sözü əslində barış deməkdir. İbrani dilindəki qarşılığı Şalomdur. Selim və Süleyman (Süleyman) adları bu kökdən qaynaqlanır. "

87.Semî السميع "Eşitən, eşitmə gücünə sahib olan və eşitmə gücünü verən. Heç bir şərt və qeyd olmadan eşidir. Hər şeyi eşidən, qullarının dualarını qəbul edən."

88.Təvvab التوّاب "Tövbəni qəbul edən. Tövbə tövbəni çox qəbul edən, tövbə qapısını açıq tutaraq tövbə etmək imkanı verən və bağışlayan biridir. Buna görə günahlardan qayıdanları və tövbə edənləri səmimi qəlbdən bağışlayan Allahdır."

89.Vâcid الواجد "Varlığı özündən olan, hərəkət edən. Var olan, var olan və hər şeyə sahib olan, icad edən, varlığı özündən olan, istədiyi zaman istədiyini yaradandır. Heç bir şey özünü ona qarşı gizlədə bilməz. "

90.Vâhid الواحد "Şəxsiyyətində bənzərsiz və təkrarsız olan. Vahid yalnız özündə olmaq, şəxsində, sifətlərində, əməllərində və fərmanlarında ortaq, bənzəri və ya ortağı olmamaq deməkdir. Saymaq, bir deyil, iki olmaq demək deyil. Çünki Allah Sonsuzdur, sonsuzdur. Buna görə bir ədədi uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. "

91.Vâlî الوالي "Kainatın və kainatdakı hər şeyin hökmdarı. Vali şeylərə kömək etmək, dəstəkləmək, təşkil etmək və idarə etmək deməkdir. Böyük kainatı və bütün hadisələri tək idarə edən deməkdir."

92.Varis الوارث "Bütün var-dövlətlərin həqiqi sahibi. Varis bütün var-dövlətlərin həqiqi sahibi deməkdir. Varlığı davam edən fələklərin əsl sahibi deməkdir."

93.Vâsi الواسع "Bağışlanması bol olan və mərhəməti bol olan. Yaratdıqlarına maddi və mənəvi bolluq verən. Lütfü bol olanı ifadə edir."

94.Vedûd الودود "Sevilən, çox şəfqətli, şəfqətli, ədalətli qullarını çox sevən və onlarla insan tərəfindən sevilən, mərhəmətinə və razılığına çatan, yalnız sevilməyə və dostluğa layiq olan. O sevgi və dostluq hissini yaradan biridir. 90 və Buruc: 14). "

95.Wahhab الوهّاب "Pulsuz bir çox şey verən. Vəhhab deməkdir ki, Allah geri qayıtmadan çox bağışlayandır, çox bağışlayandır. Yaratdıqlarına çox şey verən, saleh olmasa da. Çox verən hər zaman müxtəlif nemətləri bağışlayır."

96.Vəkil الوكيل "Millət vəkili olaraq təyin olunan, Allaha təvəkkül edərək həyatını təşkil edən və beləliklə Ona sığınanların işlərində onlara kömək edən; idarəsindəki heç bir qeyd və şərtlə bağlı deyildir. Bu, güvən əhlinin işini düzəldən və onlardan daha yaxşı təmin edən deməkdir."

97.Velî — الولي — "Qəyyum yaxşı insanların dostu, əmr sahibi və dostu (qəyyumu), yəni onlara kömək edən və işlərini idarə edən mömindir."

98.Zâhir — الظاهر — "Varlığı varlıqları ilə aşkar olan, varlığı açıq olan, varlığı şübhəsiz, varlığı hər şeydə aşkar olan. Hər məxluq, yaradıcısının görülən bir şahidi olur."

99.Zülcelâl-i vel-İkrâm — ذو الجلال والإكرام — "Şanlı və İkrâmli. Zülcelâl-i wal-İkrâm həm şərəfin əzəməti, həm də fəziləti deməkdir."

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Bəyən Sevgi Gülüş Şok Üzgün Əsəbi
685 724 723 727 664 725

Oxşar xəbərlər Digər trend xəbərləri

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Məlumat Sizin rəyə rəy yazmaq 15 gündən sonra mümkündür.